Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

begentle
22:16
4431 a54c 500
Reposted fromfelicka felicka viapassionative passionative
begentle
22:16
0321 6591 500
begentle
22:15
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakaktusy kaktusy
begentle
22:14
7950 d70e
Reposted fromkiniekk kiniekk
begentle
22:11
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viakiniekk kiniekk

May 14 2015

19:08
9336 ca35
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viabemygod bemygod
begentle
19:07
" Wiem, że powinnam coś zmienić, ale nie wiem ani jak, ani na co, ani po co. Czasami brzuch mnie boli - ze strachu przed życiem."
Reposted fromNicinic Nicinic viaparachute parachute
begentle
19:03
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viaparachute parachute
begentle
18:57
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
begentle
18:48
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
begentle
18:48
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viabadgirl badgirl
begentle
18:47
wciąż walasz mi się po głowie.
Reposted frommjoszu mjoszu viapimpmyheart pimpmyheart
18:46
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viapimpmyheart pimpmyheart
begentle
18:44
Jeżeli On nie ma sił, to ty musisz stać się jego siłą, bo właśnie na tym polega miłość.
— all-i-feel-is-important.soup.io
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viabadgirl badgirl

May 09 2015

begentle
17:53
3843 bbce 500
Reposted fromnyaako nyaako viavicodin vicodin
begentle
16:46
begentle
16:41
3485 80ca 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viawojtekj wojtekj

May 08 2015

begentle
19:52
7029 fc6c
Reposted frommiedzwa miedzwa vialissie lissie

May 06 2015

begentle
18:46
7283 c7a2
właśnie tak
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakaat kaat
begentle
18:42
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viamartexxx martexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl